Over Dr. Janknegt

"Jouw gezicht natuurlijk jong"


Ieder mens kijkt op zijn eigen manier naar het verouderingsproces van zijn of haar lichaam. De beleving van het ouder worden, wordt voor een belangrijk deel bepaald door ons gezicht en hoe wij ons gezicht zien. Het gezicht speelt namelijk een essentiële rol in de beleving van ons uiterlijk. Stel u kijkt vandaag in de spiegel, hoe kijkt uzelf naar uw veranderende uiterlijk? Staat u stil bij het feit dat uw gezicht met het vorderen van de leeftijd is veranderd? En vraagt u zichzelf wel eens af of u dit verouderingsproces misschien zou willen verzachten?

Mocht u dat een prettige gedachte vinden en zou u meer willen weten over de mogelijkheden van het verzachten van het verouderingsproces, dan kan ik u een gesprek met mij van harte aanbevelen. Als professional met jarenlange kennis en ervaring van het aangezicht en de processen die daar plaatsvinden, neem ik graag de tijd om mij te verdiepen in uw verhaal. Een belangrijk onderdeel van onze kennismaking is het in kaart brengen van uw persoonlijke ideeën. Mijn werkwijze richt zich op het zorgvuldig doornemen van uw wensen en deze in lijn te brengen met uw leeftijd en gezondheidssituatie. In gezamenlijkheid bepalen we het doel van de voorgenomen behandeling en stemmen we af welke onderdelen van uw gezicht behandeld kunnen worden. Vervolgens maken we een keuze voor de soort injectables (Botox/fillers) en kiezen we de hoeveelheden die gebruikt gaan worden. Voordat de behandeling echter daadwerkelijk plaats zal vinden, zal ik u uiteraard eerst zorgvuldig voorlichten over hoe de behandeling in zijn werk gaat en wat de mogelijke complicaties en bijbehorende kosten zijn. Het doel dat u en ik voor ogen hebben met de behandeling, is de uitstraling van uw gezicht te verbeteren. Ik streef er naar om dit op de meest subtiele wijze te doen. Als behandelaar heb ik hierin een adviserende rol, maar uiteindelijk bepaalt uzelf welke behandeling het beste bij u past. U blijft immers de baas over uw eigen gezicht.

Dr.Ewa Janknegt

BIG-registratienummer: 09062367802